Nuorille Töitå

Uusi nettisivu avattu

Nuorille töitä! -sivusto on uusittu ja muuttanut osoitteeseen nuorilletoita.fi. Uuden sivuston tarkoituksena on yhdistää työnhakijat ja työnantajat ilmaiseksi sekä helposti. Haastekampanjassa yritykset voivat myös haastaa toisia yrityksiä palkkaamaan nuoria, minkä lisäksi sivustolla nostetaan joka viikko esiin tähtiyritykset, jotka ovat profiloituneet esimerkillisinä nuorten työllistäjinä.

Suomessa työmarkkinoilla on ollut kohtaamisongelma, jossa erityisesti nuorien työnhakijoiden on vaikea löytää töitä samalla kun työnantajilla on vaikeuksia täyttää avoinna olevia työpaikkoja. Uran alkuvaiheen työkokemuksilla on kuitenkin suuri vaikutus nuoren myöhempäään työuraan, minkä vuoksi Elinkeinoelämän keskusliitto haluaa kannustaa yrityksiä palkkaamaan etenkin nuoria työntekijöitä.

Elinkeinoelämän keskusliiton aiemmat haastekilpailut nuorten työllistämiseksi (Palkkaa nuori - pelastetaan Suomi vuonna 2015 sekä Nuorille töitä! vuonna 2016) ovat saaneet aikaan hyvää näkyvyyttä ja innostaneet yrityksiä palkkaamaan nuoria työntekijöitä. Nuoret tuovatkin yritykseen paljon kaivattua uutta näkökulmaa ja mahdollisuuden kouluttaa työntekijää alusta alkaen tehtävän vaatimusten mukaisesti. Nuorille tällaiset mahdollisuudet sen sijaan antavat tilaisuuden päästä kiinni työelämään heti uran alusta lähtien ja ehkäistä syrjäytymistä sekä siitä aiheutuvia lieveilmiöitä.

Huolehdi hyvästä ilmanlaadusta nuoren kesätyöpaikalla

8 Mar 2024

Pian on taas se aika vuodesta, kun nuoret alkavat kilpailla keskenään parhaista kesätyöpaikoista, eikä sovi unohtaa, kuinka arvokkaita nämä ensimmäiset työkokemukset nuorille ovat! Yksi seikka, jota ei kuitenkaan aina muisteta hoitaa aivan parhaalla mahdollisella tavalla, on kesätyöpaikan hyvä ilmanlaatu. Hyvä ilmanlaatu on kuitenkin erittäin tärkeä viihtyvyystekijä, jota ei kannata laiminlyödä! Laadukkaalla ilmanpuhdistimella pääsee onneksi jo pitkälle!

Millaisia ominaisuuksia on hyvällä ilmanpuhdistimella?

Hyvä ilmanpuhdistin puhdistaa nimensä mukaisesti ilmasta siinä leviäviä hiukkasia, kuten pölyä ja siitepölyä. Erityisesti sisätiloissa työskentelevät allergiset nuoret hyötyvät siitä, että heidän työpaikallaan on huolehdittu hyvästä ilmanpuhdistuksesta. Ilmanpuhdistin hyödyttää kuitenkin myös sellaisia nuoria, jotka eivät ole allergisia. Onkin tärkeää viettää muutama hetki erilaisia ilmanpuhdistinmalleja vertaillen, jotta työpaikalle löytyy se kaikista paras ilmanpuhdistin varmistamaan hyviä työskentelyolosuhteita.

Jotta ilmanpuhdistin onnistuisi tehtävässään mahdollisimman hyvin, tulee siinä olla laadukkaat suodattimet. Tehokkuus, hiljaisuus, mahdollisimman suuri kapasiteetti sekä laadukas hajusuodatin ovat hyvän ilmanpuhdistimen ominaisuuksia. Parhaimmillaan ilmanpuhdistin toimii tehokkaasti ja vaikuttavasti täysin automaattisessa tilassa, jossa se reagoi ympäristössä tapahtuviin muutoksiin nopealla otteella. Kiinnitä valinnassa huomiota myös työskentelytilojen kokoon sekä laitteen hinta-laatusuhteeseen.

Osa ilmanpuhdistimista yhdistää samassa laitteessa useita erilaisia toimintoja, kuten ilmanpuhdistuksen, jäähdytyksen sekä kostutuksen. Joissakin tapauksissa tarvitaan erityisesti hyviä kostutusmahdollisuuksia, jolloin tällainen laite voi tulla tarpeeseen sen pystyessä hoitamaan kolmen laitteen tehtävät.

Tutustu laitteen suosituksiin

Hyvä ilmanpuhdistin on voinut saada suosituksen joltakin vaikuttavalta taholta. Esimerkiksi Allergia-, Iho- ja Astmaliitto on voinut suositella hyvää ilmanpuhdistinta. Tutustu mahdollisuuksien mukaan myös laitteen aitojen käyttäjien aitoihin käyttökokemuksiin, sillä niiden avulla selviää, kuinka laite on toiminut aidoissa tilanteissa, ja saat osviittaa siitä, toimisiko laite myös sinun käyttötarkoituksessasi optimaalisella tavalla.

Ensimmäinen kesätyö

14 Aug 2021

Kun nuoret hakevat töitä, saattaa työnantaja kysellä ensimmäisestä työpaikasta ja siitä, millaisia muistoja siitä on. Tämä ei niinkään ole mitään rupattelua, vaan työnantajaa kiinnostaa, millainen oli henkilön ensikosketus työhön. Mikäli silloin on opittu työelämän pelisäännöt ja työtä on tehty ilolla, pysyy tämä asenne varmasti matkassa pidempäänkin ja ensimmäistä kesätyötä vasten peilataan monia asioita.

Millaisia ominaisuuksia on hyvällä kesätyöntekijällä?

17 May 2018

Moni nuori aloittaa taas ensi kesänä ihkaensimmäisen työnsä. Mutta millaisia ominaisuuksia sitten on hyvällä kesätyöntekijällä? Ensinnäkin hyvä kesätyöntekijä on oma-aloitteinen ja reipas. Hän on vastuullinen ja kiinnostunut tekemästään työstä. Hän noudattaa saamiaan ohjeita ja kysyy neuvoa, jos jokin asia jäi epäselväksi tai jos hän tarvitsee lisätietoja.

Rahapelit nuorison tueksi

7 Aug 2017

Nuorille töitä! –sivuston tavoitteena on tukea nuorison työllistymistä ja yhdistää työnantajia työntekijöihin. Tässä yhteiskunnan kannalta tärkeässä tavoitteessa apua on myös rahapeliyhteisöistä, joiden toiminnasta saatavia voittoja lahjoitetaan yleishyödylliseen toimintaan.

Suomessa suurin tällainen rahapelaamisen yhdistys on luonnollisesti Veikkaus, jonka voitot ohjataan yhteiskuntaa kehittävään suuntaan. Veikkaus tukee kaikenlaista yhteiskunnallista toimintaa, nuorisourheilua ja muuta yleishyödyllistä toimintaa.

Veikkauksen ohella Suomessa toimii tällä tavalla myös netticasino Paf, jonka päämaja sijaitsee Ahvenanmaalla. Nettikasinosivustoa pyörittävä rahapeliyhdistys Paf toimii samojen periaatteiden mukaisesti kuin Veikkaus. Sen tekemää voittoa ohjataan Ahvenanmaalla muun muassa yhteiskunnalliseen toimintaan, nuorisotoimintaan ja urheilutoimintaan.

Rahapelaaminen on yksi ihmiskunnan vanhimmista paheista, jonka ikuinen kysyntä ja kannattavuus perustuvat ihmisen perustavanlaatuisiin psykologisiin heikkouksiin, kuten kyvyttömyyteen ymmärtää tilastotiedettä tai todennäköisyyksiä sekä addiktioon taipuvaiseen keskushermostoon. Koska rahapelaamisesta on mahdotonta päästä eroon, monet valtiot sallivat sen juuri tietyissä puitteissa ja yrittävät ohjata sen voitot yleishyödyllisiin tehtäviin. Juuri tähän ajatukseen perustuu Suomen monopolimalli.

Nuorille töitä! –sivusto uskoo siihen, että Suomessa työmarkkinoita vaivaava kohtaamisongelma työnantajien ja työntekijöiden välillä erityisesti nuorison parissa voidaan ratkaista. Erityisesti nuorten työnhakijoiden on vaikea löytää töitä, vaikka samaan aikaan työnantajilla on vaikeuksia täyttää avoinna olevia paikkojaan.

Tässä yhteiskunnallisessa ongelmassa on kyse myös paljon laajemmista ja vakavammista asioista kuin pelkästä elannon hankkimisesta ja uran aloittamisesta. Jos nuori ei pääse kunnolla vauhtiin työelämässä, kasvavat riskin nuorison edustajan syrjäytymiseen valtavasti. Tämä taas johtaa pahimmillaan jopa vakaviin sosiaalisiin ongelmiin, kuten ylettömään alkoholinkäyttöön, huumeisiin ja rikoksiin.

Työelämä on kanava, jonka kautta nuori kasvaa ulos lapsuudestaan ja integroituu osaksi nykyaikaista aikuisten yhteiskuntaa. Jos uraputkeen ei pääse, ovat seuraukset yleensä vakavia. Työllistymisvaikeudet nuoruudessa on yleisesti tunnustettu keskeisimmäksi syrjäytymiseen vaikuttavaksi tekijäksi ihmisen elämässä.

Kuten kaikki nuorena työelämässä aloittaneet tietävät, uran alkuvaiheen työkokemuksilla on suuri vaikutus nuoren myöhempään työuraan, minkä vuoksi Elinkeinoelämän keskusliitto haluaa kannustaa yrityksiä palkkaamaan etenkin nuoria työntekijöitä. Juuri tällaisten ongelmien ratkaisemisen rahoittamisen kannalta viisaasti kohdistettu kuluttaminen rahapelimarkkinoilla kannattaa.

Muista nettikasinoa valitessasi siis pohtia sitä, menevätkö rahasi kasinolta ulkomaille vai kotimaisiin kohteisiin. Rahapelien maailmassa niin kuin muuallakin voit vastuullisella kuluttamisella muuttaa maailmaa parempaan suuntaan.

Mistä nuori löytää kesätöitä?

18 Jun 2017

Kesätöistä käydään joka kesä kovaa kilpailua ja hyvät neuvot ovatkin tarpeen, kun nuori haluaa löytää kesätyötä. Suosituksista on hyötyä, mutta tärkeintä on silti reippaus sekä oma-aloitteinen ote. Kesätöitä kannattaa kysellä myös tuttavien kautta. Haastatteluun kannattaa valmistautua kunnolla ja pukeutua siististi. Esimerkiksi lastenhoito on tyypillinen nuoren ensimmäinen kesätyö.