Rahapelit nuorison tueksi

Nuorille töitä! –sivuston tavoitteena on tukea nuorison työllistymistä ja yhdistää työnantajia työntekijöihin. Tässä yhteiskunnan kannalta tärkeässä tavoitteessa apua on myös rahapeliyhteisöistä, joiden toiminnasta saatavia voittoja lahjoitetaan yleishyödylliseen toimintaan.

Suomessa suurin tällainen rahapelaamisen yhdistys on luonnollisesti Veikkaus, jonka voitot ohjataan yhteiskuntaa kehittävään suuntaan. Veikkaus tukee kaikenlaista yhteiskunnallista toimintaa, nuorisourheilua ja muuta yleishyödyllistä toimintaa.

Veikkauksen ohella Suomessa toimii tällä tavalla myös netticasino Paf, jonka päämaja sijaitsee Ahvenanmaalla. Nettikasinosivustoa pyörittävä rahapeliyhdistys Paf toimii samojen periaatteiden mukaisesti kuin Veikkaus. Sen tekemää voittoa ohjataan Ahvenanmaalla muun muassa yhteiskunnalliseen toimintaan, nuorisotoimintaan ja urheilutoimintaan.

Rahapelaaminen on yksi ihmiskunnan vanhimmista paheista, jonka ikuinen kysyntä ja kannattavuus perustuvat ihmisen perustavanlaatuisiin psykologisiin heikkouksiin, kuten kyvyttömyyteen ymmärtää tilastotiedettä tai todennäköisyyksiä sekä addiktioon taipuvaiseen keskushermostoon. Koska rahapelaamisesta on mahdotonta päästä eroon, monet valtiot sallivat sen juuri tietyissä puitteissa ja yrittävät ohjata sen voitot yleishyödyllisiin tehtäviin. Juuri tähän ajatukseen perustuu Suomen monopolimalli.

Nuorille töitä! –sivusto uskoo siihen, että Suomessa työmarkkinoita vaivaava kohtaamisongelma työnantajien ja työntekijöiden välillä erityisesti nuorison parissa voidaan ratkaista. Erityisesti nuorten työnhakijoiden on vaikea löytää töitä, vaikka samaan aikaan työnantajilla on vaikeuksia täyttää avoinna olevia paikkojaan.

Tässä yhteiskunnallisessa ongelmassa on kyse myös paljon laajemmista ja vakavammista asioista kuin pelkästä elannon hankkimisesta ja uran aloittamisesta. Jos nuori ei pääse kunnolla vauhtiin työelämässä, kasvavat riskin nuorison edustajan syrjäytymiseen valtavasti. Tämä taas johtaa pahimmillaan jopa vakaviin sosiaalisiin ongelmiin, kuten ylettömään alkoholinkäyttöön, huumeisiin ja rikoksiin.

Työelämä on kanava, jonka kautta nuori kasvaa ulos lapsuudestaan ja integroituu osaksi nykyaikaista aikuisten yhteiskuntaa. Jos uraputkeen ei pääse, ovat seuraukset yleensä vakavia. Työllistymisvaikeudet nuoruudessa on yleisesti tunnustettu keskeisimmäksi syrjäytymiseen vaikuttavaksi tekijäksi ihmisen elämässä.

Kuten kaikki nuorena työelämässä aloittaneet tietävät, uran alkuvaiheen työkokemuksilla on suuri vaikutus nuoren myöhempään työuraan, minkä vuoksi Elinkeinoelämän keskusliitto haluaa kannustaa yrityksiä palkkaamaan etenkin nuoria työntekijöitä. Juuri tällaisten ongelmien ratkaisemisen rahoittamisen kannalta viisaasti kohdistettu kuluttaminen rahapelimarkkinoilla kannattaa.

Muista nettikasinoa valitessasi siis pohtia sitä, menevätkö rahasi kasinolta ulkomaille vai kotimaisiin kohteisiin. Rahapelien maailmassa niin kuin muuallakin voit vastuullisella kuluttamisella muuttaa maailmaa parempaan suuntaan.

7 Aug 2017