Nuorilletoita.fi - Info

Uusi nettisivu avattu

Nuorille töitä! -sivusto on uusittu ja muuttanut osoitteeseen nuorilletoita.fi. Uuden sivuston tarkoituksena on yhdistää työnhakijat ja työnantajat ilmaiseksi sekä helposti. Haastekampanjassa yritykset voivat myös haastaa toisia yrityksiä palkkaamaan nuoria, minkä lisäksi sivustolla nostetaan joka viikko esiin tähtiyritykset, jotka ovat profiloituneet esimerkillisinä nuorten työllistäjinä.

Suomessa työmarkkinoilla on ollut kohtaamisongelma, jossa erityisesti nuorien työnhakijoiden on vaikea löytää töitä samalla kun työnantajilla on vaikeuksia täyttää avoinna olevia työpaikkoja. Uran alkuvaiheen työkokemuksilla on kuitenkin suuri vaikutus nuoren myöhempäään työuraan, minkä vuoksi Elinkeinoelämän keskusliitto haluaa kannustaa yrityksiä palkkaamaan etenkin nuoria työntekijöitä.

Elinkeinoelämän keskusliiton aiemmat haastekilpailut nuorten työllistämiseksi (Palkkaa nuori - pelastetaan Suomi vuonna 2015 sekä Nuorille töitä! vuonna 2016) ovat saaneet aikaan hyvää näkyvyyttä ja innostaneet yrityksiä palkkaamaan nuoria työntekijöitä. Nuoret tuovatkin yritykseen paljon kaivattua uutta näkökulmaa ja mahdollisuuden kouluttaa työntekijää alusta alkaen tehtävän vaatimusten mukaisesti. Nuorille tällaiset mahdollisuudet sen sijaan antavat tilaisuuden päästä kiinni työelämään heti uran alusta lähtien ja ehkäistä syrjäytymistä sekä siitä aiheutuvia lieveilmiöitä.

Det finns ännu inget innehåll på denna sidan.